Πέρα Ορεινής
Loading


Εγγραφή στη Λίστα Ενημέρωσης

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Πληρωμές Λογαριασμών

Η εξόφληση λογαριασμών υδατοπρομήθειας και γενικών φόρων
Πρέπει να γίνεται μέχρι την τελευταία ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται στον κάθε λογαριασμό
Μπορεί να γίνεται στα Γραφεία του Κοινοτικού μας Συμβουλίου κατά τις ώρες λειτουργίας του
Μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ΣΠΕ ΤΑΜΑΣΣΟΥ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΤΔ κατά τις ώρες λειτουργίας του
Μπορεί να γίνει απ’ ευθείας πληρωμή στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε Συνεργατικό Ίδρυμα με έμβασμα του ποσού στο λογαριασμό του Κοινοτικού Συμβουλίου(ΣΚΤ) με αριθμό 01010-4002483-8
Μπορεί, τέλος, να γίνεται με την μέθοδο direct debit (αυτόματη πληρωμή). Καλείστε να επισκεφτείτε το γραφείο του Κ.Σ. προσκομίζοντας το ΙΒΑΝ για να συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο