Πέρα Ορεινής
Loading


Εγγραφή στη Λίστα Ενημέρωσης

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για ανεπιθύμητη αλληλογραφία

ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΩΝ

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με το νέο Περί Σκύλων Νόμο κάθε ιδιοκτήτης σκύλου πρέπει να προβεί στις πιο κάτω ενέργειες:
1. τοποθέτηση microchip σε κάθε σκύλο
2. εγγραφή του/των σκύλων στις Κτηνιατρικές υπηρεσίες
3. έκδοση ετήσιας άδειας κατοχής του/των σκύλου/ων (τέλη -από 1/1/2008 20,50 ευρώ για κάθε σκύλο)

Γι’ αυτό καλείστε να προβείτε το συντομότερο δυνατό στην εκτέλεση των πιο πάνω ενεργειών και να προσέλθετε στα γραφεία μας για έκδοση της ετήσιας άδειας κατοχής σκύλου/ων.
Για την έκδοση της άδειας απαιτούνται η απόδειξη τοποθέτησης microchip (σημείο 1) καθώς και το σχετικό έντυπο εγγραφής του/των σκύλου/ων στις κτηνιατρικές υπηρεσίες (σημείο 2).

Ο περί σκύλων νόμος 184 (Ι) 2002

Ο τροποποιητικός περί σκύλων νόμος 137 (Ι) 2005.

Ανακοίνωση για όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Πέρα Ορεινής