Πέρα Ορεινής
Loading


Εγγραφή στη Λίστα Ενημέρωσης

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Πορεία Χριστοδούλας

Οργανώνεται κάθε χρόνο το μήνα Απρίλη. Η κοινότητά μας συμμετέχει στο αυτόνομο παρακλάδι της Πορείας Χριστοδούλας της Περιφέρειας Ταμασσού. Όταν η Πορεία διέρχεται από το Γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου παραδίδεται στον επικεφαλή το χρηματικό ποσό προϊόν εράνου που διεξάγεται στην Κοινότητα από πόρτα σε πόρτα.

Στις 23/4/2010 και ημέρα Παρασκευή διεξήχθη ο έρανος της Πορείας Χριστοδούλας στο χωριό μας, τα Πέρα ΟρεινήςΠήραν μέρος εθελοντές διάφορων ηλικιών.Ομάδα με παιδιά από το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ταμασού, το Σ.Κ.Ε Περάτων, την Πολιτιστική Επιτροπή του Σ.Κ.Ε, 282 Σύστημα Πρόσκόπων Ταμασσού, το Χριστιανικό Σύνδεσμο «Παναγία Οδηγήτρια» και άλλους εθελοντές.Τους ευχαριστούμε θερμά γιατί χάρη σ’ αυτούς καταφέραμε και μαζέψαμε το ποσό των €2171. Επίσης, ευχαριστούμε όσους πρόσφεραν τον οβολό τους σ’ αυτήν την προσπάθεια. Ευχή όλων μας να συνεχίσουμε την προσφορά μας προς το συνάνθρωπό μας.