Πέρα Ορεινής
Loading


Εγγραφή στη Λίστα Ενημέρωσης

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για ανεπιθύμητη αλληλογραφία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΜΑΣΟΥ

Εκδηλώσεις Δημοτικού Σχολείου Ταμασού

Η τελική γιορτή του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού

«Φωτογραφίζω την Ταμασό»

Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ταμασού, Θρησκευτικά, Δ΄ τάξη

Η τελετή λήξης των μαθημάτων του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Ιουνίου η τελετή επί τη λήξη των μαθημάτων του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού, στο νεοκατασκευασθέν υπαίθριο αμφιθέατρό του.

Η τελετή ήταν αφιερωμένη στον αφυπηρετούντα (πρόωρα) Διευθυντή του Σχολείου κ. Κώστα Τομασίδη και, επίσης, αφυπηρετούντα επιθεωρητή του Σχολείου κ. Αλέξανδρο Ταπάκη.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε σύντομες ομιλίες – χαιρετισμούς από τον κ. Παναγίωτη Ευσταθίου, ασκούντα χρέη Αναπληρωτή Διευθυντή, το επιθεωρητή κ. Αλέξανδρο Ταπάκη, τον κ. Κώστα Μηλιώτη, Πρόεδρο Σχολικής Εφορείας, τον αφυπηρετούντα Διευθυντή κ.

Κώστα Τομασίδη, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων κ. Σάββα Σάββα και του τέως προέδρους του Δημοτικού Επισκοπειού και Πολιτικού κ. Παντελή Κουτσαγκά και κα Ρένα Βοσκαρή αντίστοιχα.

Ακολούθησε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τους μαθητές του Σχολείου.

Η τελετή έκλεισε με δεξίωση που παρέθεσε ο Σύνδεσμος Γονέων.

Η εκτέλεση του προγράμματος ενθουσίασε όλους τους παρευρεθέντες. Ιδιαίτερη ικανοποίηση δημιούργησε η άριστη συνεργασία και το συνενωτικό πνεύμα που παρουσίασαν οι οργανωμένοι γονείς και των τριών Κοινοτήτων και η θέλησή τους να συνεργασθούν αρμονικά για την πρόοδο του περιφερειακού τους σχολείου.

Ακολουθούν οι ομιλίες: