Πέρα Ορεινής
Loading


Εγγραφή στη Λίστα Ενημέρωσης

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Ήθη και Έθιμα

Τα ήθη και έθιμα του χωριού ήταν τα ίδια που επικρατούσαν σε όλο το νησί. Στηρίζονταν και εξέφραζαν την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια αλλά και τις δοξασίες και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων. Φυσικά τα ήθη και έθιμα δεν είναι κάτι το στατικό και το αμετάβλητο αλλά είναι διαδικασίες που εξελίσσονται, αναπροσαρμόζονται και διαφοροποιούνται με το πέρασμα του χρόνου και τις αλλαγές του κοινωνικοοικονομικού περίγυρου.

Συνεταιρισμός στη «γαλακτοπαραγωγή

Προσαντίσικα

Γάμος

Σήκωσες

Το πανηγύρι του Αγίου Ηρακλειδίου