Πέρα Ορεινής
Loading


Εγγραφή στη Λίστα Ενημέρωσης

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για ανεπιθύμητη αλληλογραφία
Δείτε όλα τα μηνύματα
03 Οκτ 2018

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Η Σχολική Εφορεία του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού προκηρύσσει προσφορές για αγορά υπηρεσιών τροχονόμου στη διάβαση πεζών μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο για τη σχολική περίοδο 2018-2019 με δικαίωμα ανανέωσης, εφόσον εκτελεί με επάρκεια τα καθήκοντά του, για περίοδο άλλων δύο χρόνων.

Οι ώρες εργασίας είναι 7.20π.μ.-7.55π.μ. και 12.55μ.μ.-1.20μ.μ. τις ημέρες λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70ο έτος της ηλικίας τους, θα πρέπει να προμηθευτούν το σχετικό έντυπο από το Γραφείο της Σχολικής Εφορείας  (Γραφείο Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Ορεινής) και αφού το συμπληρώσουν, να το τοποθετήσουν στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου το αργότερο μέχρι το μεσημέρι (12.00) της Παρασκευής 26/10/2018

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το ποσό αριθμητικά και ολογράφως ανά εργάσιμη ημέρα.

Ο προσφοροδότης που θα μειοδοτήσει θα πρέπει να προσκομίσει, το συντομότερο δυνατό, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό υγείας από κυβερνητικό ή ιδιώτη γιατρό, να είναι αρτιμελής και να παρακολουθήσει κάποια εκπαίδευση στην Αστυνομική Διεύθυνση Τροχαίας Λευκωσίας.

Η αποζημίωση θα καταβάλλεται ανά μήνα.


Σημαντική υποσημείωση: Η Σχολική Εφορεία έχει την δυνατότητα να πληρώσει μέχρι €900 (εννιακόσια) για το σύνολο των εργάσιμων ημερών της σχολικής χρονιάς 2018-2019